KLUB HDK „KRAKUS”

Chlubą mieszkańców Łysej Góry jest działający od 2005 roku Klub Honorowych Dawców Krwi „Krakus”. Prezesem klubu jest Józef Bąba, klub liczy obecnie 27 stałych członków. Łysa Góra nie jest wprawdzie dużą miejscowością, ale krwiodawcy wywodzący się z niej mogą się pochwalić sporymi osiągnięciami w gromadzeniu najbardziej życiodajnego płynu, jakim jest krew.

Dotychczas zorganizowano dziewięć akcji krwiodawstwa, które zaowocowały zgromadzeniem aż 150 litrów krwi! Dla przykładu: w 2006 roku stu dziewiętnastu krwiodawców oddało łącznie ponad 53 litry krwi. Organizatorów akcji szczególnie cieszy fakt, że w to godne naśladowania przedsięwzięcie każdorazowo z ochotą włączają się także mieszkańcy okolicznych wsi, dzięki czemu każda nowa akcja spotyka się z coraz większym odzewem. Co ciekawe, częstą postawą jest „krwiodawstwo rodzinne” – niejednokrotnie krew przychodzą oddawać np. ojcowie wraz ze swymi synami.

Do popularyzacji tej znakomitej idei w dużej mierze przyczyniają się również media. Informacje o honorowych dawcach krwi z Łysej Góry wiele razy pojawiały się w lokalnej prasie, swego czasu antenowego nie żałował również krakowski oddział TVP.

 Osoby skupione wokół „Krakusa” wiedzą, że największy pożytek dla lokalnej społeczności przynoszą inicjatywy łączące przysłowiowe „przyjemne z pożytecznym”, toteż w doroczny kalendarz wiejskich imprez na stałe wrosły akcje krwiodawstwa wieńczone udanymi zabawami tanecznymi w miejscowym amfiteatrze.

Piotr Matura