Rok 2018 był kolejnym, kiedy LKS Kłos Łysa Góra oprócz swojej zwykłej działalności tj. prowadzenia drużyn piłkarskich (dwóch młodzieżowych oraz drużyny seniorów) realizował projekt w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Powiat Brzeski. „Rok aktywności w Łysej Górze”, bo taki był tytuł projektu, trwał od kwietnia do listopada 2018 roku i polegał głównie na organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców w różnym wieku. Wśród podjętych działań należy wymienić m.in. :

„Dzień sportu na Kłosie – jubileusz 70-lecia LKS Kłos Łysa Góra – przeprowadzono dużej rangi imprezę plenerową z udziałem władz lokalnych , m.in. Starosty Brzeskiego. Główną atrakcją był mecz pomiędzy Kłosem Łysa Góra a Oldboyami Wisły Kraków, rozegrano konkursy dla publiczności.

Halowy turniej siatkówki kobiet – udział wzięło ok. 20 zawodniczek, z kilku miejscowości. Turniej ma już swoją tradycję i co roku panie chętnie przystępują do rozgrywek. Była to już VII edycja turnieju

Turniej „dzikich drużyn piłkarskich” – była to już XI edycja turnieju w którym dotychczas  łącznie wzięło udział około 270 zawodników. Udział wzięło ok. 25 zawodników i zawodniczek, wybrano zawodnika i  bramkarza turnieju, wyróżnienie otrzymał również król strzelców.

Piknik sportowy dla przedszkolaków – udział wzięły niemal wszystkie rodziny dzieci uczęszczających w przedszkolu,  z powodu niesprzyjającej aury piknik odbył się na sali gimnastycznej miejscowej szkoły, przeprowadzono zabawy i konkurencje dla dzieci i rodziców, przygotowano bufet (grill, owoce rozdawane dzieciom, soczki, itp.)

Konkurs plastyczny „Moja ulubiona dyscyplina sportu” – konkurs  miał charakter rodzinny, dzieci przedstawiały na pracach różne dyscypliny sportu, uroczyste wręczenie nagród i dyplomów miało miejsce podczas pikniku , powstało niemal 40 prac (!)

Współpraca z lokalnymi mediami – publikowano materiały dokumentujące poszczególne działania.

Przygotowanie plakatów i ulotek nt. organizowanych imprez, rezerwacja Sali – przygotowano materiały zgodnie potrzebami wynikającymi z poszczególnych działań.

Dzięki realizowanym w poprzednich latach projektom w kalendarz miejscowych wydarzeń na stałe wpisały się również zajęcia aerobicu dla Pań, które cały czas regularnie odbywają się w szkole podstawowej.

Zarząd klubu serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wspierali realizację projektu.

Warto dodać, że łysogórski klub ma już na swoim koncie realizację kilkunastu podobnych projektów :

Realizacja zadań W LATACH 2008-2014:

2008: WALECZNE SERCE ŁYSEJ GÓRY – projekt finansowany we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, LOG „Horyzonty” Tarnów, Gminą Dębno

2009:  ŁYSOGÓRSKIE ZAGŁĘBIE REKREACYJNE – projekt finansowany przez Powiat Brzeski

ŁYSOGÓRSKA AKADEMIA REKARCJI projekt finansowany we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, LOG „Horyzonty” Tarnów, Gminą Dębno

2010: ROK AKTYWNEJ ŁYSEJ GÓRY projekt finansowany przez Powiat Brzeski

OŚRODEK AKTYWNEGO WYPOCZYNKU „KŁOS” projekt finansowany we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, LOG „Horyzonty” Tarnów, Gminą Dębno

2011 : Eko akcja projekt finansowany przez Powiat Brzeski

Łysa Góra 2011   projekt finansowany przez Powiat Brzeski

Sektor R jak Rekreacja – projekt finansowany we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, LOG „Horyzonty” Tarnów, Gminą Dębno

2012:

Sportowe wakacje 2012 -projekt finansowany przez Powiat Brzeski

Pociąg do rekreacji -projekt finansowany przez Powiat Brzeski

2013 „SZYBCIEJ.WYŻEJ. MOCNIEJ.” projekt finansowany przez Powiat Brzeski

2014 „Kłos 2014” projekt finansowany przez Powiat Brzeski

2015 „Sportowy rok w Łysej Górze” projekt finansowany przez Powiat Brzeski

2016 „Łysa Góra na sportowo” projekt finansowany przez Powiat Brzeski

2017 „Sportowa Łysa Góra” projekt finansowany przez Powiat Brzeski

2018 „Rok aktywności w Łysej Górze”

W latach 2007-2018 LKS „Kłos” uczestniczył w konkursach ofert i realizował zadania publiczne zlecane przez Gminę Dębno z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz prowadzenia działalności profilaktycznej w sekcjach młodzieżowych klubów sportowych.

Realizacja wyżej wskazanych projektów opierała się na współpracy z wieloma instytucjami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi : m.in. szkołami, Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Łysogórskiej „Krakus” , Klubem HDK „Krakus”, Radą Sołecką z Łysej Góry, TOZPN-em, innymi klubami sportowymi. W ramach zadań zrealizowano m.in. 11 edycji turnieju „dzikich” drużyn piłkarskich, 9 edycji turniejów siatkarskich, zajęcia rekreacyjne dla kobiet, 9 imprez plenerowych dla mieszkańców, konkursy plastyczne dla dzieci, konkursy i wystawy fotograficzne związane ze sportem, halowe turnieje piłkarskie dla dzieci.

Poniżej linki do relacji oraz zdjęcia z projektu: