W dniach 4-10 lipca 2016 r. w Łysej Górze odbył się plener ceramiczny zorganizowany przez Fundację Ceramiki Polskiej XX wieku. Do udziału w plenerze zostali zaproszeni artyści, którzy do tej pory nie mieli doświadczeń w pracy z tworzywem ceramicznym: Agnieszka Brzeżańska,Paweł Olszczyński, Katarzyna Przezwańska, Małgorzata Szymankiewicz. Założeniem organizatorów było nawiązanie do słynnego, zainicjowanego w latach 60. XX wieku, „Eksperymentu łysogórskiego”.

Uczestnicy pleneru pracowali pod kierunkiem Krzysztofa Sachy w warsztatach dawnego technikum ceramicznego, udostępnionych dzięki życzliwości starosty brzeskiego Andrzeja Potępy. W czasie trwania prac, artystów odwiedzili muzealnicy (Barbara Glinkowska z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu), kuratorzy (Cezary Lisowski), dziennikarze (Izabela Kosmala) oraz ludzie związani ze Spółdzielnią Kamionka: Jerzy Sacha (kierownik artystyczny) oraz Marcin Sacha – wnuk pierwszego kierownika artystycznego Spółdzielni Bolesława Książka.
Gościem pleneru był również rysownik Marek Raczkowski, który nie oparł się pokusie pracy w ceramice i na starych płytkach stworzył kilka charakterystycznych dla siebie rysunków. Plener odwiedzili również artyści związani z Łysą Górą: prof. ASP dr hab. Stanisław Brach, były uczeń łysogórskiej szkoły, obecnie ceniony artysta ceramik oraz łysogórzanka Natalia Kopytko (dyplom w pracowni rzeźby ASP w Krakowie).
Prace powstałe w czasie pleneru zostaną pokazane na wystawie „Eksperyment Łysogórski 50 lat później” w warszawskiej galerii Miejsce Projektów Zachęta”. Otwarcie wystawy 21 października 2016 r.
zaproszenie-eksperyment

W dniach 19-25 września w warsztatach dawnej Szkoły Rzemiosł w Łysej Górze odbyła się druga część pleneru ceramicznego organizowanego przez Fundację Ceramiki Polskiej XX wieku. Artyści: Agnieszka Brzeżańska, Paweł Olszczyński, Małgorzata Szymankiewicz, Katarzyna Przezwańska pod kierunkiem ceramika i technologa Krzysztofa Sachy szkliwili wykonane w lipcu prace ceramiczne. Wypał wyszedł pomyślnie – prace o mniejszych wymiarach zostały wypalone w piecu znajdującym się w Warsztatch Szkolnych, zaś monumentalna donica ceramiczna – w latach 70 jeden ze sztandarowych produktów z oferty Sp. Kamionka została nieodpłatnie wypalona w cegielni Leier w Woli Rzędzińskiej.

Wszystkie wykonane w czasie pleneru prace zostaną pokazane w galerii Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie. Otwarcie ekspozycji 21 października o godz. 19.00.

Gościem pleneru była pochodząca z Łysej Góry artystka ceramiczka Natalia Kopytko, która udokumentowała pracę w warsztatach na zdjęciach. Kilka fotografii – jak deklaruje autorka – znajdzie się w przygotowywanym przez nią albumie o Łysej Górze.

Za pomoc udzieloną zespołowi artystów i organizatorów pleneru serdeczne podziękowania składamy:

Staroście Brzeskiemu – Andrzejowi Potępie

Wójtowi Gminy Dębno  – Wiesławowi Kozłowskiemu

Przewodniczącemu Rady Gminy Dębno – Piotrowi Maturze

Sołtysowi Łysej Góry Bożenie Sacha

Dyrektor ZSZTiO w Łysej Górze Jolancie Pieli

Dyrektor ŚDS w Brzesku Jolancie Piech

Dyrektorowi MOS w Łysej Górze Janowi Mleczko

Prezes Stowarzyszenia Krakus w Łysej Górze Janinie Nosek

Elżbiecie i Piotrowi Sachom z Łyse Góry

Jerzemu Sacha z Łysej Góry

Marianowi Gurgulowi z Łysej Góry

Witoldowi Prokopowi z Łysej Góry

Jackowi Sztando z Łysej Góry

Kamili Sęk z Łysej Góry

Maciejowi Rychwalskiemu z Krakowa

Natalii Kopytko z Krakowa

Marcinowi Sacha z Tarnowa
Cezaremu Lisowskiemu z Warszawy

oraz Krzysztofowi Sacha i  jego żonie Bożenie za wszystko

 

Szczególne podziękowania kierujemy do pana Dyrektora Andrzeja Gajdy z firmy Leier Polska S.A. w Woli Rzędzińskiej i pracowników Zakładu nr 2.

Za pomoc w realizacji pleneru w Łysej Górze dziękujemy Dyrekcji Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie oraz jej pracownikom. Szczególne zaś: Magdzie Kardasz, Karolinie Bielawskiej, Julii Harasimowicz, Krystynie Sielskiej, Markowi Janczewskiemu i Krzysztofowi Barański .

Obiecujemy wrócić za rok z nowymi pomysłami. Tymczasem zapraszamy na wystawę

Anna Wiszniewska i Witold Mierzejewski komisarze pleneru

Opracowano na podstawie materiałów organizatorów.