Z pewnością nikt z przybyłych na uroczystości, które miały miejsce 26.05.2012 w amfiteatrze „Krakus” nie żałował swojej decyzji o towarzyszeniu łysogórskim strażakom w tak podniosłej chwili. Tuż po mszy świętej, którą w naszym prafialnym kościele celebrował ks. proboszcz Marian Wikar, przez Łysą Górę przeszedł barwny pochód złożony z pięknie umundurowanych strażaków ochotników, pocztów sztandarowych oraz dostojnych gości, wszystko zaś w rytm dzwięcznie grającej naszej rodzimej orkiestry dętej. Część oficjalna uroczystości była okazją nie tylko do wysłuchania wystąpień zaproszonych przedstawicieli władz , jak m.in posła RP Roberta Wardzały, starosty brzeskiego Andrzeja Potępy, czy też wójta Grzegorza Bracha, ale również do wzruszeń, które towarzyszyły zwłaszcza wyróżnionym strażakom. Gromkie „Sto lat” odegrane przez naszą orkiestrę było tylko jednym z licznych wyrazów wdzięczności i uznania, jakie zostały skierowane w stronę członków OSP z Łysej Góry.  Znakomite występy lokalnych artystów, pokaz strażacki w wykonaniu zawodowców z PSP Brzesko  i wreszcie zabawa do białego rana z pewnością stanowiły godną oprawę poważnej a jakże sympatycznej uroczystości. Warto podkreślić, że dzięki ofiarnej pracy druhów „Krakus”, który tak bardzo wpisany jest w krajobraz i historię naszej wsi zyskał nowe oblicze, co zresztą można zaobserwować na fotorelacji Andrzeja Sachy zamieszczonej poniżej.