Kronika zespołu „Kamionka” to monumentalne wręcz dzieło autorstwa Franciszka Kleckiego – długoletniego członka kapeli ludowej, która towarzyszyła „Kamionce” w latach jej największej świetności. Ponad 220 stron cennych zapisków, fotografii i dokumentów, które pozwalają zetknąć się ze światem, jakiego już nie ma, z wieloma osobami, które odeszły, ale zapisały się na kartach historii naszej miejscowości i na kartach tej niezwykłej kroniki. Oryginał ważącej kilkanaście kilogramów księgi został przekazany bibliotece publicznej w Łysej Górze, gdzie powinien mieć godne miejsce, jednocześnie będąc w rozsądny sposób udostępniony mieszkańcom. Opublikowanie zaś fotografii każdej z kart kroniki pozwoli każdemu zainteresowanemu na czerpanie z niezwykłej kopalni wiedzy o „Kamionce”, ale również o twórcy kroniki, człowieku niewątpliwie ciekawym świata i wytrwałym w dokumentowaniu losów zespołu, którego był ważną postacią.

Kronika w wersji cyfrowej poniżej:

opracował:
Piotr Matura 2017