Poniżej znajduje się galeria prezentująca obchody 11 listopada, które miały miejsce w naszym parafialnym kościele oraz na cmentarzu.

foto: A.Sacha