RADA SOŁECKA

 

W skład organu sprawującego władzę na szczeblu wsi tj. RADY SOŁECKIEJ wchodzą w Łysej Górze następujące osoby:

 

Bogdan Bibro

Krzysztof Drużkowski

Marek Migdał

Jarosław Marek

Anna Niemiec

Barbara Śliwa

Paweł Mleczko

Kazimierz Powroźnik

Urszula Matura

 

Sołtysem wsi jest  Bożena Sacha.