Już w najbliższą sobotę, tj. 26.11.2016 roku odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Skarby Łysej Góry”, która w minionych miesiącach powstawała w Łysej Górze (w budynku GS) z inicjatywy stowarzyszenia „Krakus”, na czele z Panią Prezes Janiną Nosek. Wiodącą rolę w realizacji tego projektu odegrali: Natalia Kopytko oraz Marcin Sipiora, odpowiedzialni za całokształt prac związanych z projektem. Szczegółowe informacje na temat tego niewątpliwie wartościowego przedsięwzięcia można znaleźć na stronie internetowej przygotowanej przez kuratorów wystawy:

https://skarbylysejgory.org/

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców do zapoznania się z wystawą!