Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Łysogórskiej „Krakus”

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez mieszkańców Łysej Góry jest działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Łysogórskiej „Krakus”.

 

Z początkiem działalności stowarzyszenia wiążą się dwie ważne daty: pierwsza z nich to 23.02.2006r., która widnieje na protokole założycielskim, druga z kolei to 6.04.2006, kiedy to „Krakus” został oficjalnie zarejestrowany w KRS-ie.

Założycielom Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Łysogórskiej przyświeca szereg ważnych celów. Należą do nich przede wszystkim:

promocja wizerunku Łysej Góry jako wsi zdolnej do dynamicznego rozwoju oraz atrakcyjnej turystycznie

kultywowanie niezwykle bogatego dorobku kulturalnego i tradycji wypracowanych przez pokolenia łysogórzan

aktywizacja mieszkańców wsi w celu podejmowania przez nich działań dla korzyści lokalnej społeczności

promowanie styku życia, w którym centralne miejsce zajmuje kultura, sport, postawa obywatelska

Do największych dotychczasowych sukcesów „Krakusa” trzeba zaliczyć:

realizowaną we współpracy z gminą profilaktykę skierowana przeciw uzależnieniom od alkoholu, nikotyny i narkotyków

organizowane na obiektach miejscowej szkoły podstawowej zajęcia sportowo –rekreacyjne

wyposażenie łysogórskich przedszkolaków w odblaskowe elementy odzieży służące poprawie bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców wsi na drogach

doroczną „akcję mikołajkową” połączonej z krwiodawstwem, która pozwoliła nie tylko na obdarowanie dzieci prezentami, ale i zmobilizowanie starszych członków ich rodzin do podjęcia idei honorowego oddawania krwi

 Pełny skład zarządu stowarzyszenia prezentuje się następująco:

Janina NOSEK – prezes;

Roman SACHA – wiceprezes;

Andrzej SACHA – sekretarz;

Jerzy WOŹNIAK – skarbnik;

Jarosław MAREK – członek Zarządu.

Komisja rewizyjna:

Henryk CZECH – przewodniczący

Paweł SACHA – członek komisji;

Ewa NIEMIEC – członek komisji.