Łysogórska podstawówka to miejsce szczególnie ważne dla naszej społeczności..

O ile coraz mniej osób pamięta jeszcze starą szkołę- pierwszy budynek, w którym uczyli się najmłodsi łysogórzanie, o tyle „tysiąclatka” od ponad czterdziestu lat przyjmująca w swe mury kolejne pokolenia uczniów, nawet przy najmniejszym wspomnieniu błyskawicznie staje przed oczami chyba każdego mieszkańca wsi.


Któż nie pamięta harcówki, apeli uroczyście odbywanych na hallu, smaku szkolnych obiadów, wyglądu kącików przyrody, gonitw na korytarzach, czy wreszcie setek godzin spędzonych na boisku szkolnym? Tysiące uczniów i wielu nauczycieli przez lata tworzyło piękną historię szkoły. Wielkie przyjaźnie, wspaniałe postaci pedagogów, wychowankowie, których życie skierowało w różne zakątki świata, kariery naukowe zapoczątkowane być może właśnie na lekcjach odbywających się we wnętrzu „pomnika państwa polskiego” – oto karty tej historii. Nie ulega wątpliwości, że jej pielęgnowanie jest świętym obowiązkiem absolwentów naszej szkoły. Spełniając ten właśnie obowiązek przedstawiamy zalążek internetowej kroniki łysogórskiej szkoły podstawowej. Zalążek, bo na pewno nie jest nieuzasadniona nadzieja, że w wielu domach w Łysej Górze znajdują się prawdziwe skarby wiedzy i wspomnień o niej.
Stulecie szkoły, które miało miejsce w roku 1998 zaowocowało powstaniem monografii szkoły autorstwa długoletniego nauczyciela historii Jana Sztabińskiego. Owa właśnie monografia niech będzie kanwą, na której osadzimy budowę kroniki. Warto zapoznać się z tą ciekawą pozycją, aby własne wspomnienia móc wzbogacić porcją rzetelnej wiedzy na temat tak ważnego elementu historii naszej małej ojczyzny.

Poniżej znajduje się galeria zdjęć prezentująca kilka historycznych momentów, ważne dla Łysej Góry osoby oraz migawki ze współczesności.

Piotr Matura