W niedzielę 19.08.2018 o godzinie 16:00 w budynku szkoły podstawowej odbędzie się zebranie wiejskie poświęcone podziałowi funduszu sołeckiego dla Łysej Góry na rok 2019. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców!