W najbliższą niedzielę, tj. 22.04.2012r. w sali sportowej szkoły podstawowej w Łysej Górze o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematem zebrania będą bieżące sprawy naszej miejscowości, realizacja funduszu sołeckiego za rok 2011 oraz plany wydatków na obecny rok.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w zebraniu.